หน้าเว็บ

วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563

โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) เฝ้ารับเสด็จ

 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) เฝ้ารับเสด็จ

     เนื่องด้วยในวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จมาเปิดอาคารโรงพยาบาลแม่สอด โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) โดย คณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนได้ออกมาเฝ้ารับเสด็จบริเวณด้านหน้าโรงเรียน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น เมื่อขบวนรถพระราชดำเนินผ่านบริเวณหน้าโรงเรียน ได้โบกธง พร้อมเปล่งเสียงว่า ทรงพระเจริญ ไปตลอดเส้นทางพระราชดำเนิน

 ภาพและข่าวโดย งานโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)


ไม่มีความคิดเห็น: