หน้าเว็บ

วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563

โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2563

 โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ ครั้งที่ 23 

โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2563 จาก บริษัท เซ็นเตอร์วัน  เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
ไม่มีความคิดเห็น: