หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมแนะแนว นำนักเรียนร่วมชมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

กิจกรรมแนะแนว  นำนักเรียนร่วมชมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ไม่มีความคิดเห็น: