หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ทักษะวิชาการ วันการศึกษาเอกชน ระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน

 ทักษะวิชาการ  วันการศึกษาเอกชน  ระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน 

โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)  โดยฝ่ายบริหารงานวิชาการได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ  วันการศึกษาเอกชน  ระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 

 2563  ณ  โรงเรียนภัทรวิทยา เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันในงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ  ที่จังหวัดอุตรดิตถ์  วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์  2564  นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ  และเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับภาคเหนือทั้งสิ้น  23 รายการ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น