หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563

มูลนิธิ กำธร-มาลี พูนศักดิ์อุดมสิน

โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)

ขอขอบคุณ มูลนิธิ กำธร-มาลี พูนศักดิ์อุดมสิน

ที่ได้มอบเงินบริจาคแก่ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) จำนวน 2,000,000 บาท และมอบเบสตี้ มอยส์เจอร์ แอลกอฮอลล์ แฮนด์ คลีนซิ่งเจล จำนวน 2,216 ชิ้นรวม 90,448 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,090,448 บาท
ไม่มีความคิดเห็น: