หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ระลึกวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่9

 ระลึกวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่9

น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง "ร.9" ธสถิตในดวงใจไทยตราบนิจนิรันดร์ย้อนกลับมาอีกครั้งกับวันที่ถือเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ ของการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 59 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา    (ตี่มิ้ง อ.แม่สอด  จ.ตาก) ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจคนไทยทั้งชาติ  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.ร.ราษฎร์วิทยาทั้งนี้ ในหลวงรัชกาลที่9 ที่มิใช่แต่เพียงเป็นพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่ยังทรงเป็น”พ่อ”ของแผ่นดิน และเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย พระองค์ยังคงอยู่ในใจของ

 

ทุกชีวิตในผืนแผ่นดินไทยตราบนิจนิรันดร์
ไม่มีความคิดเห็น: